Home » Articoli » Me 262 B-1a/U1 by Giorgio Spada

Me 262 B-1a/U1 by Giorgio Spada

Me 262 B-1a/U1 by Giorgio Spada - Sezione Modellismo Faenza

Messerschmitt  262B-1a/U1 da caccia notturna, "Red 12" wr. n. 111980, del  10/NJG 11. Scala 1:48